OPVV

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Volary, okres Prachatice CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004009
Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných klíčových kompetencích (přírodní vědy, komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a bezbariérovou dostupnost

Příprava VZ – ZŠ Volary – vybavení
Prázdniny na ZŠ Volary
Rozhodnutí o poskytnutí dotace