Zaměstnanci

Školní rok 2023/24

ředitel: Mgr. Petr Horálek
zástupce pro I. st.: Mgr. Jana Fistrová
zástupce pro II. st.: Mgr. Andrea Nováková
vedoucí ŠJ: Hana Voldřichová
vedoucí ŠD: Jitka Vršníková
sekretariát: Ivana Vojtová
školník: Petr Zvonek

třídní učitelé
1. A Mgr. Iva Harvalíková                                                                       
1. B Mgr. Lucie Schönbauerová
2. A Mgr. Šárka Žlábková
2. B Mgr. Hana Klodnerová

3. A Mgr. Jana Rashedi
3. B PaedDr. Mirka Šváchová
4. A Bc. Světlana Naumová
4. B Petra Andraschková

5. A Lucie Kubincová
5. B Mgr. Vladislava Kuboňová


6. A Mgr. Kateřina Pavlečková
6. B Mgr. Lenka Slabyhoudková
7. A Bc. Klára Bučková – Michlíčková
7. B Mgr. Ivana Černá

7. C Mgr. Lenka Morongová
8. A Mgr. Štěpánka Andraschková
8. B Mgr. Jan Švácha
9. A Mgr. Pavlína Pavlíková
9. B Mgr. Radka Řezanková


učitelé bez třídnictví
Anežka Horálková
Mgr. Dana Koldinská
Mgr. Petra Komárková
Mgr. Marek Kozakevič
Bc. Jitka Seberová
Mgr. Lukáš Svintek
Ing. Dana Stará
Bc. Klára Bučková Michlíčková
Bc. Lenka Vaňková
Bc. Nikola Vu

asistenti pedagoga
Alena Breitová
Alexandra Brdová
Lucie Irová

Bc. Jitka Jerhotová
Bc. Bára Gajdošová
Dana Cedivodová
Zuzana Friedecká
Gabriela Klementová

Blanka Pahorecká
Simona Řitičková – Prchalová
Monika Sosnová
Markéta Vilišová

Bc. Mariia Zahorska

školní poradenské pracoviště
PhDr. Alena Wagnerová
Mgr. Lucie Wagnerová

školní družina a klub 
1. odd. – Jitka Vršníková
2. odd. – Gabriela Klementová
3. odd. – Bc. Jitka Jerohotová

školní klub „Odpoledníček“
Lucie Irová