Zaměstnanci

ŠKOLNÍ ROK 2022/23

ředitel: Mgr. Petr Horálek
zástupce pro I. st.: Mgr. Jana Fistrová
zástupce pro II. st.: Mgr. Andrea Nováková
vedoucí ŠJ: Hana Voldřichová
vedoucí ŠD: Jitka Vršníková
sekretariát: Ivana Vojtová
školník: Petr Zvonek

třídní učitelé
1. A Mgr. E. Horálková, M. Gajdošová
1. B Mgr. Hana Klodnerová

2. A Mgr. Jana Rashedi
2. B PaedDr. Mirka Šváchová
3. A Bc. Světlana Naumová
3. B Petra Andraschková

4. A Lucie Kubincová
4. B Mgr. Vladislava Kuboňová
5. A Anežka Horálková

5. B Mgr. Iva Harvalíková
6. A Mgr. Gabriela Toncarová
6. B Mgr. Ivana Černá

6. C Mgr. Lenka Morongová
7. A Mgr. Štěpánka Andraschková
7. B Mgr. Jan Švácha
8. A Mgr. Radka Řezanková
8. B Mgr. Pavlína Pavlíková
9. A Mgr. Lenka Slabyhoudková
9. B Mgr. Petra Komárková

učitelé bez třídnictví
Mgr. Dana Koldinská
M. Kozakevič
Ing. Dana Stará
Mgr. Kateřina Pavlečková
Bc. Klára Michlíčková

Bc. Lukáš Svintek
Bc. Lenka Vaňková
VU Tu Anh

asistenti pedagoga
Alena Breitová
Alexandra Brdová
Lucie Irová
Bc. Jitka Jerhotová
Gabriela Klementová

P. Mikešová
Blanka Pahorecká
Simona Řitičková Prchalová
Monika Sosnová
Markéta Vilišová

Bc. Mariia Zahorska

školní poradenské pracoviště
PhDr. Alena Wagnerová
Bc. Lucie Wagnerová

p. vychovatelky 
1. odd. – Gabriela Klementová
2. odd. – Jitka Vršníková
3. odd. – Bc. Jitka Jerhotová 

další pracovníci
Mgr. Soňa Horváthová (keramika)