Zaměstnanci

ředitel: Mgr. Petr Horálek
zástupce pro I. st.: Mgr. Jana Fistrová
zástupce pro II. st.: Mgr. Andrea Nováková
vedoucí ŠJ: Hana Voldřichová
vedoucí ŠD: Jitka Vršníková
sekretariát: Ivana Vojtová
školník: Vlastimil Kopřiva

třídní učitelé
1.A Mgr. Jana Rashedi
1.B PaedDr. Mirka Šváchová
2.A Bc. Světlana Naumová
2.B Miroslava Gajdošová
3.A Lucie Kubincová
3.B Mgr. Vladislava Kuboňová
4.A Mgr. Kateřina Jandejsková
4.B Mgr. Iva Harvalíková
5.A Mgr. E. Horálková
5.B Mgr. Hana Klodnerová
5.C Mgr. Martina Rokůsková
6.A Mgr. Štěpánka Andraschková
6.B Mgr. Jan Švácha
7.A Mgr. Radka Řezanková
7.B Mgr. Pavlína Pavlíková
8.A Mgr. Lenka Slabyhoudková
8.B Mgr. Petr Kunc
9.A Mgr. Gabriela Toncarová
9.B Mgr. Ivana Černá

učitelé bez třídnictví
Ingrid Hanzalová
Mgr. Dana Koldinská

Mgr. Petra Komárková
Bc. Klára Michlíčková
Mgr. Lenka Morongová

asistenti pedagoga
Petra Andraschková
Dana Cedivodová
Lucie Irová
Bc. Jitka Jerhotová
Gabriela Klementová
Simona Prchalová
Monika Sosnová
Markéta Vilišová
Lucie Wagnerová

školní poradenské pracoviště
PhDr. Alena Wagnerová

vychovatelky 
1. odd. – Jitka Vršníková
2. odd. – Petra Andraschková
3. odd. – Bc. Jitka Jerhotová 
4. odd. – Gabriela Klementová

další pracovníci
Mgr. Soňa Horváthová (keramika)