Zaměstnanci

ředitel: Mgr. Petr Horálek
hospodářka: Ivana Vojtová
zástupce pro I. st.: Mgr. Jana Fistrová
zástupce pro II. st.: Mgr. Andrea Nováková
vedoucí ŠJ: Hana Voldřichová
vedoucí ŠD: Jitka Vršníková

třídní učitelé
1. A Mgr. Alena Lazarovičová
1. B Mgr. Vladislava Kuboňová 
2. A  Mgr. Kateřina Jandejsková
2. B Mgr. Iva Harvalíková
3. A Mgr. E. Horálková
3. B Mgr. Hana Klodnerová
3. C Mgr. Martina Rokůsková
4. A Mgr. Jana Rashedi
4. B PaedDr. Mirka Šváchová
5. A Bc. Světlana Naumová
5. B Miroslava Gajdošová
6. A Mgr. Lenka Slabyhoudková
6. B Bc. Petra Šimanová
7. A Mgr. Klára Švejdová
7. B Mgr. Ivana Černá
8. A Mgr. Štěpánka Andraschková
8. B Mgr. Jan Švácha
9. A Mgr. Radka Řezanková
9. B Mgr. Pavlína Pavlíková

učitelé bez třídnictví
Mgr. Dana Koldinská
Mgr. Gabriela Toncarová
Mgr. Marie Havlíková

Mgr. Petr Kunc
Bc. Petra Komárková

asistenti pedagoga
Bc. Jitka Jerhotová 
Dana Cedivodová 
Klára Michlíčková
 Lucie Kubincová
Gabriela Klementová
Lucie Wagnerová
Monika Sosnová
Simona Prchalová

školní poradenské pracoviště
PhDr. Alena Wagnerová

vychovatelky 
1. odd. – Jitka Vršníková
2. odd. – Petra Andraschková
3. odd. – Bc. Jitka Jerhotová 
4. odd. – Gabriela Klementová

další pracovníci
Mgr. Soňa Horváthová