Eduroam

Eduroam na ZŠ Volary

Tato síť umožňuje WiFi připojení na ZŠ Volary, Další návody můžete nalézt na stránkách projektu eduroam.cz.
Po nastavení připojení do bezdrátové sítě Eduroam budete moci využívat jak připojení do sítě Internet na ZŠ Volary.

Informace pro návštěvy
Informace pro cizí uživatele, kteří chtějí využít služeb sítě eduroam na ZŠ Volary 
Eduroam – visitors on ZŠ Volary

Nastavení bezdrátového WIFI adaptéru
Nastavení bezdrátového WIFI adaptéru pro připojení do bezdrátové sítě EDUROAM můžete provést dle návodu:
·  Konfigurace v OS Windows 10
· Návod na konfiguraci OS Android
· Návod na konfiguraci OS Linux

Nastavení bezdrátového WIFI adaptéru pro připojení do bezdrátové sítě EDUROAM pomocí asistenta Configuration Assistant Tool (CAT)

· klikněte na tlačítko „Uživatel eduroam: stáhněte si svůj instalační program eduroam“
· vyberte „Základní škola Volary, příspěvková organizace“
· stáhněte si program „eduroam installer“ pro váš operační systém

Projekt Eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je projekt zastřešován sdružením CESNET z.s.p.o.

Výhodou pro uživatele akademických sítí je možnost využít připojení do sítě Internet nejen na vlastní univerzitě ale i v sítích jiných akademických institucí v ČR (vysoké školy a Akademie věd) i v celé Evropě.

Eduroam at ZŠ Volary

This network enables Wi-Fi connection to ZŠ Volary. Further instructions can be found on eduroam.cz. cz project website. After setting up the connection to the Eduroam wireless network, you will be able to use both the Internet connection at ZŠ Volary.

Information for visitors

Information for foreign users who want to use the services of the eduroam network at ZŠ Volary

Eduroam – visitors on ZŠ Volary

ISetting up the wireless WIFI adapter

You can set up the wireless WIFI adapter to connect to the EDUROAM wireless network according to the instructions:

· Configuration in OS Windows 10
Návod na konfiguraci OS Android
·  Návod na konfiguraci OS Linux

Setting up a wireless WIFI adapter to connect to the EDUROAM wireless network using the Configuration Assistant Tool (CAT)

· click the button „eduroam user: download your eduroam installer“

· select „Volary Primary School, contribution organization“

· download the „eduroam installer“ program for your operating systém

The Eduroam project is an international project dealing with the support of mobility and roaming in National Research and Education Networks (NREN). In the Czech Republic, the project is covered by the association CESNET z.s.p.o..