1. stupeň opět v lavicích!

Po více než dvou měsících ožila dětským smíchem i budova ZŠ ve Volarech. Do školních lavic se vrátila více než stovka dětí z prvního stupně.
Vytvořily osm studijních skupinek, tři z nich budou ve škole i odpoledne. Do přímé práce s dětmi se vrátily všechny paní učitelky, vychovatelky a asistentky.
Už u vchodu bylo jasné, že se na sebe děti a jejich učitelé těšili. Provozní opatření, se kterými se žáci při vstupu do budovy setkali, zvládli hned první den na jedničku. Všichni byli ukáznění a přesuny skupin do třídy proběhly podle naplánovaného harmonogramu.
První společné chvíle věnovaly paní učitelky aktivitám, které podpořily důležitý proces začleňování žáků do vytvořených skupin, navazování nových vztahů a co nejpříjemnější průběh nástupu do školy po dlouhé době.
A jaké dojmy si z dnešní ho dne odnesly paní učitelky?
Mají radost z toho, že děti často vyprávěly o pěkných vztazích v rodině, společných hrách, vylepšování dětských pokojíčků, o pozorování přírody. Máme také potěšující informace o tom, že například učivo českého jazyka ve čtvrtých a pátých třídách děti ovládají na dobré úrovni. Teď je čeká především opakování a procvičování znalostí. Přejeme všem, kteří se do chodu školy zapojili, hodně úspěchů a chuti do společné práce.