Dopravní soutěž cyklistů 2024

Město Prachatice každoročně společně s BESIP Jihočeského kraje, DDM Prachatice a dalšími organizacemi pořádá v rámci dopravní výchovy dopravní soutěž mladých cyklistů. V jednotlivých okresech se pořádají okresní kola (letos 14. 5. 2024), na ně pro družstva navazují krajská kola a celostátní finále.
Program pro začínající cyklisty vyhlašují Rada vlády ministra dopravy pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Policejním prezidiem, Ústředním automotoklubem České republiky, Autoklubem České republiky a Českým červeným křížem.
Cílem programu je přispívat ke zvýšení efektivity dopravně výchovného působení ve školách, správnému a bezpečnému chování dětí v silničním provozu a ke snižování dopravní nehodovosti, prohloubit a ověřit znalosti a dovednosti žáků v uplatňování pravidel silničního provozu pro cyklisty, v technice jízdy na kole a v dalších dovednostech nezbytných k bezpečné jízdě na kole, podněcovat a zvyšovat zájem žáků o bezpečnou dopravu a o dopravní výchovu.
Naše škola již léta vysílá reprezentanty do okresního kola dopravní soutěže cyklistů. Praktické a teoretické přípravě vybraných žáků se věnuje pan učitel Jan Švácha, se kterým letos spolupracovala Bc. Jitka Seberová. V kategorii jednotlivců si mezi dívkami ze 6. a 7. tříd odvezla zlatou medaili naše žákyně Agáta Klementová! Gratulujeme!

Foto: J. Fistrová, J. Seberová