Školní družina – návštěva kostela sv. Kateřiny ve Volarech