ŠD u betléma

Na začátku nového roku, v období tříkrálovém, už po několik let navštěvují děti ze školní družiny místní kostel sv. Kateřiny, aby si prohlédly betlém. Znovu se zatajeným dechem naslouchaly příběhu o narození Ježíška, který jim u nasvícených jesliček vyprávěl místní pan farář, P. Karel Falář. Sváteční atmosféru umocňovaly rozsvícené stromečky, tajemné obrazy a sochy andělů. Děti nejvíce zaujala soška Jezulátka oděného do bílého oděvu, kopie slavného Pražského Jezulátka.
Jako poděkování jsme panu faráři společně zazpívali koledu My tři králové, předali jsme vyrobené přání, andílka a popřáli hodně zdraví a štěstí v novém roce 2023.

Bc. Jitka Jerhotová, vedoucí ŠD3