Přístřešek u školního hřiště

který bude bude kapacitně lépe vyhovovat potřebám tělocvikářů a p. vychovatelek vzniká za vydatné pomoci chlapců ze 6. a 7. ročníků. V rámci montážních a demontážních prací v PV se pod vedením p. uč. Svinteka a p. školníka podílí na jeho stavbě.

jf, foto L. S.