Předávání pochvalných listů

za druhé čtvrtletí a první pololetí školního roku 2019/20 se uskutečnilo v rámci pondělních třídnických hodin 27. 1. Děkujeme tímto i všem rodičům, kteří letos přispěli částkou 100 Kč do fondu SRPDŠ a opět tak škole umožnili pořizování drobných odměn a dárků pro naše žáky.

(jf)
Foto L. Vozábal