Pochvalné listy a další ocenění – 2. st.

V pondělí 13. 11. se v rámci třídnických hodin sešli s vedením školy žáci i učitelé 2. stupně. Na úvod slavnosti byly předány diplomy a odměny za účast v Logické olympiádě 2023, kterou každoročně organizuje pro žáky základních škol společnost Mensa a s nápadem zapojit do její účasti i naše žáky přišla Mgr. Lucie Wagnerová (speciální pedagog školy). Další potlesk patřil vítězům školního turnaje ve stolním tenise, jehož první ročník uspořádal Mgr. Lukáš Svintek. Pochvalné listy podle návrhů třídních učitelů obdrželi ti žáci, kteří vynikají svědomitým přístupem k plnění školní práce a pečlivou přípravou na výuku.

foto J. Fistrová