Krajské kolo soutěže Jihočeský Zvonek 2024

Ve Strakonicích měly naše zpěvačky velký úspěch:
V 1. kategorii-trio obsadila děvčata z pátých tříd A. Rubešová – K. Charvátová- T. Zámečníková 1. místo (zlaté pásmo) a duo děvčat N. Řezanková – N. Zachová obsadila 2. místo (stříbrné pásmo).
Gratulujeme našim reprezentantkám a děkujeme paním učitelkám D. Koldinské a R. Řezankové za skvělou přípravu na soutěž.

Soutěžní vystoupení můžete zhlédnout zde:
1.KATEGORIE – Amy Rubešová, Karolína Charvátová, Tereza Zámečníková (youtube.com)
2. KATEGORIE – Nelly Řezanková, Nikola Zachová (youtube.com)