Andělský den

19. 12. 2023

Bílé řízy, zlatá nebo peříčková křídla, svatozáře, hudební nástroje…to byly hlavní atributy dětí ze školní družiny, které si pro své spolužáky a paní učitelky připravily v předvánočním čase pěkné vystoupení spojené s výstavkou betlémů. Za úspěch akce patří kromě andílků dík také paním vychovatelkám J. Vršníkové, G. Klementové, J. Jerhotové, L. Irové a S. Řitičkové.

foto J. Fistrová