Terénní geologické cvičení 9. A

6. 6. 2022
Nedílnou součástí výuky geologie v devátých ročnících jsou závěrečná terénní cvičení. Letošní expedici do Stožce vedly Mgr. P. Komárková a Ing. D. Stará.