Školní rok 2019/2020 zahájen!

Po dvouměsíční přestávce se v prostorách školy setkali žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci, rodiče a prarodiče. Optimisticky naladěné a pestré společenství pozdravili ředitel školy P. Horálek, starosta Volar Mgr. Vít Pavlík a paní místostarostka Mgr. Jana Bártová. Zvláštního přivítání se dostalo prvňáčkům. Deváťáci jim utvořili nad hlavami bránu, kterou nejmladší děti symbolicky vstoupili do našich řad. Dalším silným momentem byl závěrečný zpěv školní hymny, kterou se stala před pár lety Beethovenova Óda na radost s textem Zdeňka Svěráka.

J. Fistrová, foto J. Pulkrábek

Óda na radost
(Ludwig van Beethoven, český text Z. Svěrák)

Slunce září, řeka teče od pramene dál a dál,
zůstaň chvíli stát, člověče, jakoby se zázrak stal.
Každé ráno, každičké ráno, schází se rosa s růžemi,
prý nám bylo shůry dáno toto krásné území.

Kývají se žitné klasy, zraje chléb náš vezdejší,
zem si asi češe vlasy, bude ještě krásnější.
Jsou tu bližní ze strany jižní, jsou tu bližní ze všech stran.
Žádný neumírá žízní, je tu s námi vína džbán.

Radování, radování, vybralo si správný čas,
ještě hrana nevyzvání, ještě hoří láska v nás.
Všechny rány jsou ovázány, trápení s sebou vítr vzal,
na nebi se duha sklání, to se na nás Bůh usmál.