Prožitkový kurz Žákovského parlamentu “VÍME, JAK NA TO!“

Již minulý školní rok dostal náš Žákovský parlament dáreček od CEDU, o. p. s. (Centrum pro demokratické učení – obecně prospěšná společnost zabývající se činností žákovských parlamentů po celé ČR) ve formě dvoudenního prožitkového kurzu s tématem: “Víme, jak na to!“. Vzhledem k nouzovému stavu a uzavření škol se kurz nemohl konat a proto se přesunul na letošní školní rok.
V pondělí 21. září k nám do školy dorazily dvě velmi energické koordinátorky kurzu a děti už nedočkavě diskutovaly o tom, co se pravděpodobně bude dít… Cílem celého kurzu bylo žákům představit možnosti jak plánovat školní akce, jak vycházet svým spolužákům vstříc, jak se vyrovnávat s organizačními, materiálním a dalšími problémy pod nátlakem, jak se poprat se stresem, který toto všechno provází a jak býti asertivními. Spolu s tím vším si děti procvičovaly konstruktivní kritiku, argumentaci, kritické myšlení a rétoriku.
Kurz probíhal v aktivním duchu plném pohybových i mentálních aktivit, na kterých si žáci procvičili nebo ověřili nově osvojené kompetence a dovednosti. Kurz byl opravdu intenzivní po celou dobu hodinové dotace (16 hodin), rozložené do dvou dní. Pro zakončení kurzu byla důležitá zpětná vazba parlamenťáků, kteří si styl kurzu a jeho průběh pochvalovali a perfektně formulovali, co si z kurzu odnáší.
Jako koordinátorka Žákovského parlamentu ZŠ Volary jsem na naše parlamenťáky moc pyšná. Dokázali se (i s náročnými) výzvami během kurzu poprat s velkým nasazením, šikovností a fantazií.

Klára Bučková Michlíčková