Předávání pochvalných listů za vzorné plnění školních povinností v 1. čtvrtletí školního roku 2019

18. 11. jsme potleskem a malými odměnami, které byly pořízeny díky rodičovským příspěvkům SRPDŠ, pogratulovali těm žákům, kteří dva a půl měsíce pracovali v rámci plnění svých školních povinností naprosto bezchybně. Přinesly například v tomto období všechny domácí úkoly, mají pořádek v učebnicích a sešitech…. Velký dík patří samozřejmě i jejich rodičům, kteří se na výchově dětí s takovými schopnostmi podílí největší měrou. 

Text a foto J. Fistrová