Předání certifikátů Cambridge English 2019

I v loňském školním roce završili někteří žáci školy studium angličtiny – nad rámec svých povinností -složením závěrečné zkoušky YLE tests (Starters, Movers, Flyers) Cambridge English. Při příležitosti slavnostního zahájení školního roku 2019/20 jim certifikáty před očima celé školy předaly Mgr. K. Švejdová, V. Kuboňová, které ještě spolu s kolegyní V. Kuncovou žáky na zkoušky v průběhu školního roku připravovaly. Vedoucí British Council v ČB dr. Šamalíková opakovaně oceňuje výbornou připravenost našich žáků a z toho vyplývající nejvyšší bodová hodnocení testů. Děti u zkoušky prokazují znalost slovní zásoby a gramatických pravidel (writing + reading), schopnost porozumět neznámému poslechu (listening) a dovednost vyjádřit se v samostatném mluvním projevu na dané téma (speaking). Žáci nejvyšších ročníků se mohou přihlásit ke zkouškám KET for Schools (A2).

Vysoký počet žáků přihlášených k závěrečným zkouškám zařadil naši školu do zvýhodněného programu a každoročně jsou zástupci z řad „angličtinářů“ zváni na Britské velvyslanectví v Praze, kde se pravidelně v září koná setkání s velvyslancem a zástupci podobně aktivních škol včetně jazykových a středních.

Text: J. Fistrová, fota J. Pulkrábek