Poprvé v lavicích

První den ve škole patřívá ke dnům, které v životě člověka zanechávají silnou stopu a naprostá většina z nás si tyto okamžiky vybavuje po celý život. Přinášíme obrazovou vzpomínku na první chvíle před tabulí a v lavicích ve třídách 1. A a 1. B. 

foto J. Pulkrábek