Den odpadů

Dnem odpadů 3. 6. 2022 vyvrcholil projekt letošního školního roku. Aktivity v areálu školy připravili pod vedením Mgr. Petry Komárkové žáci 9. ročníků. Součástí projektového dne byla návštěva sběrného dvora ve Volarech a úklid města.

foto P. Komárková, M. Gajdošová, L. Starenka