Čtvrťáci cestovali do pravěku

Žáci čtvrtých ročníků se v rámci výuky Vlastivědy přenesli do doby pravěku. Hned ráno se děti převlékly do kostýmů a začaly si „budovat“ jeskyně, ve kterých později trávily odpočinkové chvíle. Vyzkoušely si, jak dřív lidé malovali v jeskyních, vyráběly si šperky u ohně a naučily se rytmickou píseň Si-ma-ma-ka. V pravěkých tlupách si žáci zahráli lov na mamuta – a věřte, že jejich pestré scénky byly kreativní a zábavné. Děti si celý den moc užily.