Bechyňské jaro

Bechyňské jaro, jihočeská postupová přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů, oslavila třicáté výročí svého založení a k účastníkům festivalu se letos připojili Dramathálové, dramatický kroužek pracující při ZŠ Volary. Krajské soutěžní přehlídky se naši členové zúčastnili již potřetí. Letos to bylo se hrou Tula, která se dotýká mnoha aspektů dětského soužití s moderní technikou a svou aktuálností bechyňské publikum velmi zaujala. Porotou složenou z odborníků na dětskou dramatiku bylo provedení inscenace Tula oceněno za autorskou výpověď. Podněty poroty při diskusi s vedoucími o hře byly přínosné a mohly by inscenaci posunout v dramatickém zpracování ještě o kus dál. Bezprostřední odměny se však našim hercům dostalo pár minut po skončení představení, kdy se okolo nich seskupili členové dalších dětských souborů, upřímně pogratulovali k výkonu a obdivně se vyjadřovali k zajímavému námětu a napětí, které scénář obsahuje. Za jeho existenci vděčíme paní učitelce Veronice Kuncové, která náš námět a základní myšlenku oděla do dialogů. Další poděkování směřujeme všem našim příznivcům, kteří nás přijeli do Bechyně v sobotu 15. 4. 2023 podpořit. Za převoz kulis a kostýmů děkujeme manželům Zvonkovým, za pořizování fotografií ze zkoušek a představení panu Kamilu Plzákovi a Lumíru Vozábalovi, paní učitelce Soně Horvátové za duchovní a energetickou podporu.

Mgr. Jana Fistrová a Simona Prchalová-Řitičková, vedoucí Dramathálů