naše škola

to jsme my

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní jídelna
dokumenty
rozvrhy
poradenské pracoviště
kariérní poradenství
žákovský parlament
pěvecký sbor učitelů
akce + fotogalerie
výzdoba školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek
prohlášení provozovatele webových stránek

naše město

Kvalitní školní časopis

Britské centrum JU

OPVV, iROP
 

fotogalerie - 2016/2017


Dopis od královny pro Základní školu Volary

Naše škola se dlouhodobě věnuje zkvalitnění výuky anglického jazyka. Ve volitelných předmětech si žáci mohou vybrat nad rámec povinné výuky další 2 vyučovací hodiny v týdnu, mladší mohou chodit do kroužku. Tyto aktivity jsme nazvali Cambridge English, protože během nich žáky připravujeme na mezinárodně uznávané zkoušky YLE tests pořádané Cambridge University. Každým rokem se počet zájemců a také úspěšných žáků u zkoušek zvyšuje. V těchto hodinách se však nevěnujeme jen procvičování testů, ale žáci se vzdělávají v angličtině komplexně. Jedním z materiálů, které pravidelně používáme, je časopis Gate Magazine. 
V loňském školním roce zde byl uveden článek o britské královně k jejímu životnímu jubileu. Na jaře slavila 90. narozeniny. Tento článek nás inspiroval s žáky 8. ročníků Cambridge English napsat jejímu Veličenstvu Alžbětě II. Každý z žáků sestavil nejprve vlastní znění dopisu a potom jsme vše skládali dohromady do jednotného znění. Také jsme museli nastudovat formu a styl, aby vše odpovídalo královskému protokolu a byla alespoň minimální šance, že se dopis ke královně dostane. Po té dostali žáci za úkol oficiální verzi vzorně přepsat, abychom mohli podle úpravy a písma vybrat jednoho, jehož rukopis poletí leteckou poštou do Londýna na adresu Buckingham Palace SW1A 1AA. Byla vybrána žákyně Anna Kubernová z loňské třídy 8.B. Dopis jsme posílali začátkem června 2016, aby dorazil v období oficiálních oslav narozenin. S napětím jsme čekali, zda dostaneme odpověď.
Během září a října se nic nedělo. Pomalu jsme ztráceli naději a říkali si, že pravděpodobně dostala tolik gratulací, že není v silách královniny kanceláře odpovědět na všechna přání. A potom 3.12. přišla obálka – AIR MAIL The Pupils of Základní Škola Volary (i s háčky a čárkami, jak si můžete přečíst). S napětím jsme ji otevírali a potom se již jen radovali z děkovného listu a přiloženého dopisu. Obojí putovalo z ruky do ruky – máme do školní kroniky psaní z Buckingham Palace. 

Klára Švejdová – uč. AJ


 

úřední e-deska

úřední e-deska

eduroam

školní program

školní časopis

žákovský parlament

CEDU

to jsme my

to jsme my

další fotografie

Masopust ve školní družině

Bubnujeme… 

Výstava cukroví

Workshop redakcí školních časopisů – Dům čtení Praha

Vánoční den

Módní přehlídka

Týden knihoven – Městská knihovna Volary

Výchovný pořad Zayferus


Poděkování všem učitelům

Školní lehkoatletická olympiáda na II.stupni

Školní lehkoatletická olympiáda na I.stupni

Loučení tříd 9.A a 9.B se základní školou

Loučení třídy 5.A se svou třídní učitelkou Mirkou Gajdošovou

Když je tma…

Divadlo žije!

Líto v 1.A

Poslední den 1.pololetí

Školní kolo
Olympiády z Čj

Malování na hrnky, placky a hedvábí

Dravci

Vernisáž

Výlet do Planetária

Jihočeský zvonek
Jihočeský zvonek
Ve zvířecí kůži
Ve zvířecí kůži
Netradičně velikonoční trhy
Netradičně velikonoční trhy
Loučení devátých ročníků'
Loučení devátých ročníků
Berousek
Berousek
Výlet Prášily
Výlet Prášily
Naučný pořad třicetiletá válka
Naučný pořad třicetiletá válka
Letecká fota
Letecká fota
Výlet do Prachatic
Výlet do Prachatic
Fotosoutěž
Fotosoutěž