naše škola

to jsme my

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní jídelna
dokumenty
rozvrhy
poradenské pracoviště
kariérní poradenství
žákovský parlament
pěvecký sbor učitelů
akce + fotogalerie
výzdoba školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek
prohlášení provozovatele webových stránek

naše město

Kvalitní školní časopis

Britské centrum JU

OPVV, iROP
 

fotogalerie - 2016/2017


Jak jsme slavili 35. výročí otevření nové budovy…

Každý náš milý host procházející školou vstřebával atmosféru a spoustu vjemů, za kterými se skrývala, jak si teď zpětně ještě lépe uvědomujeme, práce mnoha šikovných rukou a nápaditých hlav. Široké spektrum možností prezentace dávalo prostor každému z nás.
S propagací každé akce bývají spojeni především lidé s komunikačními a výtvarnými vlohami. Jako prázdninové vlaštovky ze školy vylétly zásluhou paní učitelky Horváthové ručně psané plakáty s fotografií lidské třicet pětky a usadily se už před Volarskými slavnostmi dřeva na různých místech ve městě. Před akcí ještě pomohli na svět plakátům žáci v hodinách výtvarné výchovy pod vedením Štěpánky Andraschkové. Příměr z ptačí říše o dobrých holubech, kteří se vracejí, by se hodil na pana učitele Vozábala. Po mnoho dní ze školních archivů pečlivě vybíral důležitá data a skenoval fotografie určené k vystavení. Čerstvý důchodce Milan Mík věnoval svůj čas vyhledávání adres našich bývalých zaměstnanců a rozesílal s paní Vojtovou pozvánky do všech světových stran. V té době už byl z mnoha krásných grafických návrhů paní učitelky Jandejskové vybrán motiv slunce a postaviček. V éře počítačové grafiky byl na pozvánkách nepřehlédnutelný a stal se zároveň v podobě odznaku –placky na klopách pojítkem pozvaných hostů se všemi současnými zaměstnanci školy. Všech 150 kusů našich odznaků prošlo při výrobě rukama opět panu Vozábalovi. Další hmatatelnou vzpomínkou na výročí jsou pohlednice z dílny žáků III. B a jejich paní učitelky Hany Cigánkové. Celý příští kalendářní rok se budeme zájemcům připomínat nástěnným kalendářem. Sestavila a do tisku ho připravila paní učitelka Petra Halamová. K dostání je v kanceláři školy za 50 Kč. Dlouholetá spolehlivá a pečlivá práce paní vychovatelek J. Vršníkové, P. Andraschkové a J. Jerhotové se odrazila v podobě originální výzdoby a výstav v přízemní chodbě u ŠD. 
Občerstvení se co do trvanlivosti s kalendářem srovnat nedá, ale vyrobit jej ve shonu konce školního týdne je výkon, který ocenění zaslouží. Mnoho paní učitelek se rozhodlo na vlastní náklady pohostit návštěvníky ve svých kmenových třídách, přispět ke všeobecné pohodě dne. 
Na první pohled je vidět, že se organizací výročí v interiéru školy mnoho vylepšilo. Na stěnách mezi okny v pavilonu vedení získaly své stálé místo reprodukce mistrovských malířských děl a jejich školní fotografické verze. Krásnou myšlenku vtáhnout děti do historie výtvarného umění originálně zrealizovala paní asistentka K. Michlíčková a v této práci chce s dětmi pokračovat. Všechny nástěnky a výstavní panely mají nové potahy. Ve spolupráci s ostatními učiteli se o to zasloužily I. Harvalíková s V. Kuboňovou a v mnoha jiných technických záležitostech nenahraditelný J. Šiman. Ve spolupráci s panem školníkem Kopřivou v posledním týdnu před výročím doslova oka nezahmouřil a patří mu náš velký dík. 
Jestliže jsme propagaci spojili výtvarnem, pak při realizaci nesmíme zapomenout na „hudebno.“ Krásnou vstupní branou do slavností byla vesnisáž výstavy výtvarných děl, při níž za klavírního doprovodu paní učitelky R. Řezankové zaznělo několik jímavých písní. Měli jsme možnost ocenit křišťálový zpěv Anny Kubernové, žákyně 9. ročníku, a syté tóny vyškoleného mužského hlasu Milana Sečanského. Pan Sečanský, ač do Volar častěji přiváděn spíše služebními povinnostmi v bankovním sektoru, se po vernisáži s chutí připojil k pěveckému sboru učitelů a podpořil ho při úvodní uvítací písni. Podobně to udělal náš bývalý žák Vojta Andraschko a již jako konzervatorista se připojil ke svým kolegům trumpetistům Matoušovi a Honzovi při zahajovací fanfáře. 
Práci na nácviku všech písní pěveckého tělesa kantorů bychom neměli opomenout zmínit. Ranní páteční zkoušky vedené hudebně obdařenými kolegyněmi Danou Koldinskou a Radkou Řezankovou se pro mnohé z nás stávají vzpruhou na konci školního týdne. Pokud návštěvníci vnímali, že se celá naše slavnost nesla v duchu písně „Gaudeamus hodie,“ což v překladu znamená, „Radujme se dnes,“ byl náš hlavní záměr splněn a budeme se z výsledku radovat i v budoucnu.
Radost jako dar a vklad do příštích dnů spojíme s těmi, které z vlastní vůle přinesli do školy dobří lidé - pan Otomar Novotný a pan Josef Střeleček. Zvětšená historická reprodukce fotografie pořízená při pokládání základního kamene, starý školní zvon a školní kříž budou symbolizovat hodnoty, které chce naše škola ctít i v budoucnu.

Mgr. Petr Horálek, ředitel školy
Mgr. Jana Fistrová, zástupkyně ředitele
 

úřední e-deska

úřední e-deska

eduroam

školní program

školní časopis

žákovský parlament

CEDU

to jsme my

to jsme my

další fotografie

Masopust ve školní družině

Bubnujeme… 

Výstava cukroví

Workshop redakcí školních časopisů – Dům čtení Praha

Vánoční den

Módní přehlídka

Týden knihoven – Městská knihovna Volary

Výchovný pořad Zayferus


Poděkování všem učitelům

Školní lehkoatletická olympiáda na II.stupni

Školní lehkoatletická olympiáda na I.stupni

Loučení tříd 9.A a 9.B se základní školou

Loučení třídy 5.A se svou třídní učitelkou Mirkou Gajdošovou

Když je tma…

Divadlo žije!

Líto v 1.A

Poslední den 1.pololetí

Školní kolo
Olympiády z Čj

Malování na hrnky, placky a hedvábí

Dravci

Vernisáž

Výlet do Planetária

Jihočeský zvonek
Jihočeský zvonek
Ve zvířecí kůži
Ve zvířecí kůži
Netradičně velikonoční trhy
Netradičně velikonoční trhy
Loučení devátých ročníků'
Loučení devátých ročníků
Berousek
Berousek
Výlet Prášily
Výlet Prášily
Naučný pořad třicetiletá válka
Naučný pořad třicetiletá válka
Letecká fota
Letecká fota
Výlet do Prachatic
Výlet do Prachatic
Fotosoutěž
Fotosoutěž