naše škola

to jsme my

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní jídelna
dokumenty
rozvrhy
poradenské pracoviště
kariérní poradenství
žákovský parlament
pěvecký sbor učitelů
akce + fotogalerie
výzdoba školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek
prohlášení provozovatele webových stránek

naše město

Kvalitní školní časopis

Britské centrum JU

OPVV, iROP
 

fotogalerie - 2016/2017


1. září začal nový školní rok

Slavnostní zahájení nového školního roku 2016/17 se za přítomnosti všech žáků a učitelů uskutečnilo 1. září v tělocvičně ZŠ. 
Žáky, prvňáčky, ale také nové žáky, kteří k nám začnou dojíždět z Lenory a z Nové Pece přišli tradičně přivítat představitelé obce, paní starostka Mgr. Martina Pospíšilová a pan místostarosta Ing. Ladislav Touš. Dětem a učitelům popřáli, aby je provázelo všechno dobré a aby byli ve škole spokojeni a šťastni. Žáci poděkovali oběma zástupcům obce za krásný a nový přístup do školy. Tradiční setkání tak odstartovalo nový školní rok. 
Po prázdninách budou u nás působit tito pedagogové:
2.A Mgr. Kateřina Jandejsková, 2.B Miroslava Gajdošová, 3.A Mgr. Dana Koldinská, 3.B Mgr. Hana Cigánková, 3.A Mgr. Iva Harvalíková, 3.B Mgr. Vladislava Kuboňová, 5.A Mgr. Eliška Horálková, 5.B Mgr. Hana Klodnerová. Nové žáky do prvních tříd přivítali 1.A Mgr. Jana Rashedi, 1.B PaedDr. Mirka Šváchová. Na druhém stupni 6.A Mgr. Radka Řezanková, 6.B Mgr. Pavlína Pavlíková, 7.A Mgr. Lenka Slabyhoudková, 7.B Mgr. Andrea Nováková, 8.A Mgr. Jan Toncar, 8.B Mgr. Ivana Černá, 9.A Mgr. Štěpánka Andraschková, 8.B Mgr. Jan Švácha. Další učitelé bez třídnictví: Mgr. Marie Havlíková, Mgr. Mgr. Klára Švejdová. Novými tvářemi pedagogického sboru jsou Mgr. Gabriela Toncarová, Bc. Petra Komárková a Bc František Jech. Ve školní družině se budou o děti starat paní vychovatelky Jitka Vršníková, Petra Andraschková, které v odpoledních hodinách posílí třetím oddělením paní vychovatelka Bc. Jitka Jerhotová. V osvědčené asistentské práci na prvním i druhém stupni pokračují Světlana Naumová, Bc. Jitka Jerhotová, Mgr. Soňa Horváthová a Klára Michlíčková. Pro velký zájem 
o školní družinu otvíráme pro starší děti školní klub. Povede jej Klára Michlíčková, každý den od 13.00 do 15.00. Psychologické pracoviště má na starosti jako v loňském roce PhDr. Alena Wagnerová. Výchovnou poradkyní a koordinátorkou sociálně-patologických jevů je na naší škole Mgr. Ivana Černá a koordinátorkou školního vzdělávacího programu je Mgr. Lenka Slabyhoudková. Chod stále se rozvíjející oblasti výpočetní techniky zajišťuje Mgr. Jaroslav Šiman.

V loňském školním roce jsme dokončili dva projekty Vývzy 56 a 57. Téměř 1 mil. korun získala naše škola na podporu výuky anglického jazyka a čtenářské gramotnosti. Vybraní pedagogové, kteří učí angličtinu se vzdělávali v zahraničí na dvoutýdenní vzdělávání, 30 žáků na týdenní kurz anglického jazyka do Velké Británie. V rámci čtenářské gramotnosti vybavíme školní knihovnu 300 ks literatury. Pedagogové budou vyškoleni v oblasti čtenářských dílen. Do konce kalendářního roku nám byla poskytnuta dotace na vybavení školní dílny a na školení pedagogů v celkové výši 400 tisíc korun. 
Školu letos navštěvuje celkem 392 žáků, na prvním stupni 210, na druhém 182. V prvních třídách máme 41 dětí a ve školní družině je ve třech odděleních zapojeno 90 žáků prvního stupně. 
Zápis do 1. třídy se uskuteční nově v dubnu 2017, schůzka s rodiči budoucích prvňáčků proběhne 1. června 2017. Plavecký výcvik absolvují v rámci hodin tělocviku žáci 3., 4. a 5. ročníků. Opět plánujeme zajistit lyžařský výcvik pro sedmé ročníky i jeho kratší prvostupňovou variantu. Pro osmé třídy připravujeme turistický kurz. V první polovině prosince se budou opět konat vánoční trhy na podporu keňského studenta Petera Odhiambo. Dalším rokem pokračuje pod vedením Kláry Michlíčkové a Mgr. Ivany Černé projekt „Respektující žákovský parlament“. Naše základní škola je stále krajským konzultačním centrem pro žákovské parlamenty základní škol na jihu Čech. Jako volitelný předmět a kroužek nabízíme aktivním zájemcům o angličtinu studium „Cambridge English“. Žáci jej mohou ukončit mezinárodní zkouškou, pořádanou slavnou anglickou univerzitou. V loňském školním roce získalo 31 žáků certifikáty „Starters“, „Movers“, „Flayers“ a 3 žáci zkoušku KET. V červnu oslavíme Světový den životního prostředí, na jehož přípravě a organizaci se pravidelně podílejí i žáci vyšších ročníků. Celá řada tradičních akcí a soutěží je naplánována do průběhu celého školního roku. Novinkou v tomto školním roce je tzv. školní pokladna, odpadne tím nošení fyzických peněz do školy. Telefon do školy je 388 333 162, telefon ředitele Mgr. Petra Horálka: 388 333 292, mobil: 724 212 048, mobil zástupce Mgr. Jana Fistrová: 606442931, školní jídelna 388 333 332, mobil 721 843 550, webové stránky školy jsou www.zsvolary.cz. 
Rádi bych popřáli všem, kterých se život ve škole týká, hodně úspěchů a klidu pro studium a práci.

Za vedení školy Mgr. Petr Horálek, ředitel a Mgr. Jana Fistrová, zástupce ředitele.
 

úřední e-deska

úřední e-deska

eduroam

školní program

školní časopis

žákovský parlament

CEDU

to jsme my

to jsme my

další fotografie

Masopust ve školní družině

Bubnujeme… 

Výstava cukroví

Workshop redakcí školních časopisů – Dům čtení Praha

Vánoční den

Módní přehlídka

Týden knihoven – Městská knihovna Volary

Výchovný pořad Zayferus


Poděkování všem učitelům

Školní lehkoatletická olympiáda na II.stupni

Školní lehkoatletická olympiáda na I.stupni

Loučení tříd 9.A a 9.B se základní školou

Loučení třídy 5.A se svou třídní učitelkou Mirkou Gajdošovou

Když je tma…

Divadlo žije!

Líto v 1.A

Poslední den 1.pololetí

Školní kolo
Olympiády z Čj

Malování na hrnky, placky a hedvábí

Dravci

Vernisáž

Výlet do Planetária

Jihočeský zvonek
Jihočeský zvonek
Ve zvířecí kůži
Ve zvířecí kůži
Netradičně velikonoční trhy
Netradičně velikonoční trhy
Loučení devátých ročníků'
Loučení devátých ročníků
Berousek
Berousek
Výlet Prášily
Výlet Prášily
Naučný pořad třicetiletá válka
Naučný pořad třicetiletá válka
Letecká fota
Letecká fota
Výlet do Prachatic
Výlet do Prachatic
Fotosoutěž
Fotosoutěž