naše škola

to jsme my

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní jídelna
dokumenty
rozvrhy
poradenské pracoviště
kariérní poradenství
žákovský parlament
pěvecký sbor učitelů
akce + fotogalerie
výzdoba školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek
prohlášení provozovatele webových stránek

naše město

Kvalitní školní časopis

Britské centrum JU

OPVV, iROP
 

fotogalerie - Zápis 2010


Z Á P I S Y   D O   P R V N Í C H   T Ř Í D

V pátek 15. a v sobotu 16. ledna proběhly zápisy dětí do prvních třít naší základní školy. V pátek se se svými rodiči přišlo zapsat celkem 39 dětí. Z toho velkou převahu měli chlapci, těch bylo zapsáno 24 a děvčat pouze 15. V sobotu byli zapsáni další čtyři chlapci a tři děvčata. Nastávající prvňáčci byli moc milí, šikovní a povídaví. Každý z nich si kromě dárečku od starších spolužáků, sladké odměny, sponzorského dárku od RAMY a rozhodnutí o přijetí do naší základní školy odnesl snad i hezký zážitek a první zkušenost opravdového školáka. Starší spolužáci ze ZŠ pomáhali při vaření kávy, čaje a dalších nápojů. Někteří fotografovali nebo pomáhali s vyplňováním pamětních listů. Všem pomáhajícím žákům děkujeme. Velké díky si zaslouží i celý pedagogický kolektiv z 1. stupně za svědomitý, zodpovědný a profesionální přístup. Samozřejmě i velké díky všem rodičům za důvěru a podporu naší základní školy. A co popřát nastávajícím prvňáčkům, kteří byli zapsáni historicky naposled ve stávající budově prvního stupně ZŠ ve Volarech? Snad aby se jim v nových prostorách líbilo stejně dobře jako v této stávající budově a aby i v novém prostředí převažovalo vždy více radostí než školních starostí a povinností. 
                                                                                                               Mgr. Dana Míková
                                                                                                            zást. řed. 1. stupně ZŠ 
 

úřední e-deska

úřední e-deska

eduroam

školní program

školní časopis

žákovský parlament

CEDU

to jsme my

to jsme my

další fotografie

Masopust ve školní družině

Bubnujeme… 

Výstava cukroví

Workshop redakcí školních časopisů – Dům čtení Praha

Vánoční den

Módní přehlídka

Týden knihoven – Městská knihovna Volary

Výchovný pořad Zayferus


Poděkování všem učitelům

Školní lehkoatletická olympiáda na II.stupni

Školní lehkoatletická olympiáda na I.stupni

Loučení tříd 9.A a 9.B se základní školou

Loučení třídy 5.A se svou třídní učitelkou Mirkou Gajdošovou

Když je tma…

Divadlo žije!

Líto v 1.A

Poslední den 1.pololetí

Školní kolo
Olympiády z Čj

Malování na hrnky, placky a hedvábí

Dravci

Vernisáž

Výlet do Planetária

Jihočeský zvonek
Jihočeský zvonek
Ve zvířecí kůži
Ve zvířecí kůži
Netradičně velikonoční trhy
Netradičně velikonoční trhy
Loučení devátých ročníků'
Loučení devátých ročníků
Berousek
Berousek
Výlet Prášily
Výlet Prášily
Naučný pořad třicetiletá válka
Naučný pořad třicetiletá válka
Letecká fota
Letecká fota
Výlet do Prachatic
Výlet do Prachatic
Fotosoutěž
Fotosoutěž