naše škola

to jsme my

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní jídelna
dokumenty
rozvrhy
poradenské pracoviště
kariérní poradenství
žákovský parlament
pěvecký sbor učitelů
akce + fotogalerie
výzdoba školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek
prohlášení provozovatele webových stránek

naše město

Kvalitní školní časopis

Britské centrum JU

OPVV, iROP
 

fotogalerie - 2013/2014


ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Ve dnech 17. a 18. 1. 2014 se konal v ZŠ Volary zápis dětí do prvních tříd. K dnešnímu datu je jich na základě rozhodnutí ředitele školy přijato 44. Konečný počet bude znám 31. 5. 2014. 
Paním učitelkám, které zápis prováděly, jsme položili několik otázek.
1/ Jaký je váš první dojem ze setkání s budoucími prvňáčky?
Ve většině případů probíhal zápis jako příjemné setkání a popovídání, při kterém se pedagog ujistil, že má před sebou dítě, které je na školu zralé a pěkně připravené. Někdy bylo jasné i to, že rodiče pojímají zápis jako výjimečný a slavnostní den, což poukazuje na pěkný vztah rodiny ke vzdělání. To je pro učitele vždy potěšující poznání, které naznačuje i budoucí dobrou spolupráci rodiny se školou.
2/ Pozorovaly jste velké rozdíly mezi dětmi?
Pozorování dítěte při zápisu se vždy dotýká různých oblastí a rozdíly se zde samozřejmě projevují. Základním předpokladem dobré komunikace dítěte s okolím je přiměřeně rozvinutá slovní zásoba a srozumitelná výslovnost. Pro mnohé děti je toto překážkou, která ve škole může vážně ztížit jejich práci i ohrozit úspěšnost. Rozdíly jsme zaznamenaly v obratnosti rukou, držení psacího náčiní a celkové koordinovanosti pohybů.
3/ Co je tedy důležité pro úspěšný nástup dítěte do první třídy?
Ve škole nemívají problémy ty děti, které umí již na počátku první třídy samostatně formulovat své myšlenky, například souvisle převypráví jednoduchý příběh či pohádku, jsou schopné zapamatovat si několik básniček a písniček. Děti tohoto věku už dokáží sluchem určit první hlásku ve slově. Přirozeně se rozvíjející předškolák většinou dospívá před nástupem do školy k potřebě orientovat se ve světě matematicky. Má představu o svém věku, ví, co znamená více - méně, delší – kratší, spočítá prsty na rukou, oka na hrací kostce atp. Velmi důležitá je dobře zvládnutá sebeobsluha typu oblékání, nazouvání, sklízení věcí, manipulace s taškou a penálem, v neposlední řadě pak hygienické a stolovací návyky. 
4/ Je ještě čas něco dohnat a napravit?
Cílenou prací ano. Děti v tomto věku se učí přirozeně nápodobou. Činnosti, které opakovaně provádí s rodiči nebo v mateřské škole, tak automaticky přecházejí do stálých návyků a toho je třeba co nejvíce využívat. Rodiče by neměli nechat bez povšimnutí nesprávně vyslovené slovo, trvat na nápravě mluvy, v těžších případech respektovat doporučení logopeda. Pokud si všimli, že jejich budoucí školák se zatím nevydrží soustředěně zabývat kreslením, vybarvováním či poslechem mluveného slova ani 5 minut, měli by také zbystřit pozornost a snažit se dítě k podobným činnostem cíleně vést. To všechno nejlépe formou hry. Rodinný podvečer strávený hrou pexesa, hracích karet, Člověče, nezlob se, předčítáním nebo prohlížením knihy je tou nejlepší přípravou, kterou nenahradí žádný naučný pořad v televizi nebo hra na počítači. 
Zápisu se letos účastnily a otázky odpovídaly paní učitelky: Mgr.Cigánková, Fistrová, Harvalíková, Horálková, Jandejsková, Klodnerová, Koldinská, Kuboňová, Rashedi, Šváchová.
 

úřední e-deska

úřední e-deska

eduroam

školní program

školní časopis

žákovský parlament

CEDU

to jsme my

to jsme my

další fotografie

Masopust ve školní družině

Bubnujeme… 

Výstava cukroví

Workshop redakcí školních časopisů – Dům čtení Praha

Vánoční den

Módní přehlídka

Týden knihoven – Městská knihovna Volary

Výchovný pořad Zayferus


Poděkování všem učitelům

Školní lehkoatletická olympiáda na II.stupni

Školní lehkoatletická olympiáda na I.stupni

Loučení tříd 9.A a 9.B se základní školou

Loučení třídy 5.A se svou třídní učitelkou Mirkou Gajdošovou

Když je tma…

Divadlo žije!

Líto v 1.A

Poslední den 1.pololetí

Školní kolo
Olympiády z Čj

Malování na hrnky, placky a hedvábí

Dravci

Vernisáž

Výlet do Planetária

Jihočeský zvonek
Jihočeský zvonek
Ve zvířecí kůži
Ve zvířecí kůži
Netradičně velikonoční trhy
Netradičně velikonoční trhy
Loučení devátých ročníků'
Loučení devátých ročníků
Berousek
Berousek
Výlet Prášily
Výlet Prášily
Naučný pořad třicetiletá válka
Naučný pořad třicetiletá válka
Letecká fota
Letecká fota
Výlet do Prachatic
Výlet do Prachatic
Fotosoutěž
Fotosoutěž