naše škola

to jsme my

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní jídelna
dokumenty
rozvrhy
poradenské pracoviště
kariérní poradenství
žákovský parlament
pěvecký sbor učitelů
akce + fotogalerie
výzdoba školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek
prohlášení provozovatele webových stránek

naše město

Kvalitní školní časopis

Britské centrum JU

OPVV, iROP
 

fotogalerie - 2012/2013


Po prázdninách do nové školy

Slavnostní zahájení nového školního roku se uskutečnilo 3. září. Všichni žáci a učitelé se sešli v respiriu ZŠ U Nádraží. Slavnostního setkání bylo o to slavnostnější, že se konalo po rekonstrukci a zateplení pláště budovy. Velké poděkování patří městu Volary za krásně opravenou budovu. Zahájení se také zúčastnili rodiče. V naší škole jsme také přivítali nové žáky, kteří dojíždějí z Lenory, Stožce a Nové Pece. Prvňáčky přišli tradičně přivítat zástupci města, ti popřáli dětem, aby je v nově opravené budově provázelo jenom to dobré a aby byly ve škole šťastné a spokojené. 
Po prázdninách se na děti těší také pedagogové:
1.A Mgr. Eliška Horálková , 1.B Mgr. Hana Klodnerová, 2.A Mgr. Jana Rashedi, 2.B PaedDr. Mirka Šváchová 3.A Mgr. Kateřina Jandejsková, 3.B Mgr. Jana Fistrová, 4.A Mgr. Hana Cigánková, 4.B Mgr. Dana Koldinská, 5.A Mgr. Iva Harvalíková, 5.B Mgr. Vladislava Kuboňová, 6.A Mgr. Andrea Jílková, 6.B Mgr. Pavlína Pavlíková. 7.A Mgr. Andrea Nováková, 7.B Mgr. Lenka Slabyhoudková, 8.A Mgr. Klára Švejdová, 8.B Mgr. Ivana Černá, 9.A Mgr. Jan Švácha, 9.B Mgr. Štěpánka Andraschková. Další učitelé bez třídnictví: Mgr. Jan Toncar, Mgr. Marie Havlíková, Mgr. Dana Míková, Mgr. Milan Mík, Mgr. Jaroslav Šiman. Ve školní družině se budou o děti starat paní vychovatelky: Jitka Vršníková, Petra Andraschková a v odpolední družině ve třetím oddělení Světlana Naumová.
I v tomto školním roce se nám podařilo zajistit do třetích tříd asistenta pedagoga, který jim bude pomáhat. Po žádosti na krajský úřad jsme získali dalšího asistenta, který pomáhá dle potřeby ve všech třídách. Psychologické pracoviště povede jako v loňském roce PhDr. Alena Wágnerová. Výchovným poradcem a koordinátorem sociálně-patologických jevů na naší škole je Mgr. Ivana Černá. Školní vzdělávací program má na starosti koordinátorka Mgr. Lenka Slabyhoudková. Mgr. Jaroslav Šiman je koordinátorem přes výpočetní techniku.
V letošním školním roce vstupujeme do 4. monitorovacího období, projektu Modernizace Základní školy Volary, ze kterého jsme získali v roce 2009 nové hřiště a nový nábytek do tříd. V celkové hodnotě cca 7 mil korun. Dotaci se podařilo získat ze strukturálních fondů ROP NUTS Jihozápad.
V naší škole je 376 žáků, z toho na prvním stupni 208 a na druhém 168. V prvních třídách je 35 dětí. Školní družinu navštěvuje ve třech odděleních více než 80 žáků prvního stupně. 
Zápis do 1. třídy se uskuteční 18. a 19. ledna 2013, konzultace s rodiči budoucích prvňáčků proběhne 4. června 2013. Plavecký výcvik bude letos probíhat pro 3., 4. a 5. ročníky. Opět plánujeme zajistit lyžařský výcvik v Českých Žlebech pro sedmé ročníky a pro první stupeň. Pro osmé třídy připravujeme turistický kurz. Ve druhé polovině prosince se budou konat vánoční trhy. V tomto školním roce pokračujeme v projektu: „Respektující žákovský parlament“. V loňském školním roce jsme se zapojili ještě do dalšího projektu pro přírodovědné předměty, který začne nyní v podzimních měsících. Pro žáky nabízíme nově studium Cambridge English jako volitelný předmět a kroužek. Žáci mohou ukončit toto studium angličtiny mezinárodní zkouškou, pořádanou slavnou univerzitou v Cambridgi. Oslavíme Den Země. Budeme pokračovat ve spolupráci s partnerskými školami na Slovensku v Prievidzi a s německou Základní školou v Röhrnbachu. Bude samozřejmě probíhat spousta jiných soutěží, akcí, které máme naplánovány na tento školní rok.
Telefon do školy je 388 333 162, telefon ředitele Mgr. Petra Horálka: 388 333 292, mobil: 724 212 048, mobil zástupce Mgr. Lumíra Vozábala: 606 442 931, školní jídelna 388 333 332, mobil 721 843 550, webové stránky školy jsou www.zsvolary.cz. 
Rád bych popřál všem, kterých se život ve škole týká, hodně úspěchů a klidu pro studium a práci. Za vedení školy 
                                                                                                                            Petr Horálek.


 

úřední e-deska

úřední e-deska

eduroam

školní program

školní časopis

žákovský parlament

CEDU

to jsme my

to jsme my

další fotografie

Masopust ve školní družině

Bubnujeme… 

Výstava cukroví

Workshop redakcí školních časopisů – Dům čtení Praha

Vánoční den

Módní přehlídka

Týden knihoven – Městská knihovna Volary

Výchovný pořad Zayferus


Poděkování všem učitelům

Školní lehkoatletická olympiáda na II.stupni

Školní lehkoatletická olympiáda na I.stupni

Loučení tříd 9.A a 9.B se základní školou

Loučení třídy 5.A se svou třídní učitelkou Mirkou Gajdošovou

Když je tma…

Divadlo žije!

Líto v 1.A

Poslední den 1.pololetí

Školní kolo
Olympiády z Čj

Malování na hrnky, placky a hedvábí

Dravci

Vernisáž

Výlet do Planetária

Jihočeský zvonek
Jihočeský zvonek
Ve zvířecí kůži
Ve zvířecí kůži
Netradičně velikonoční trhy
Netradičně velikonoční trhy
Loučení devátých ročníků'
Loučení devátých ročníků
Berousek
Berousek
Výlet Prášily
Výlet Prášily
Naučný pořad třicetiletá válka
Naučný pořad třicetiletá válka
Letecká fota
Letecká fota
Výlet do Prachatic
Výlet do Prachatic
Fotosoutěž
Fotosoutěž