naše škola

to jsme my

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní jídelna
dokumenty
rozvrhy
poradenské pracoviště
kariérní poradenství
žákovský parlament
pěvecký sbor učitelů
akce + fotogalerie
výzdoba školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek
prohlášení provozovatele webových stránek

naše město

Kvalitní školní časopis

Britské centrum JU

OPVV, iROP
 

fotogalerie - 2011/2012


Začátek školního roku 2011-12

Slavnostní zahájení nového školního roku se uskutečnilo 1. září. Všichni žáci a učitelé se sešli v tělocvičně budovy ZŠ U Nádraží. Tohoto slavnostního setkání se také zúčastnili rodiče, zástupci tisku a kabelové televize. V naší škole jsme také přivítali nové žáky, kteří dojíždějí z Lenory, Stožce a Nové Pece. Prvňáčky přišla tradičně přivítat paní starostka Martina Pospíšilová. Ta popřála dětem, aby je v nové budově provázelo jenom to dobré a aby byly ve škole šťastné a spokojené. 
Třídní učitelé jednotlivých tříd jsou: 1.A Mgr. Jana Rashedi, 1.B PaedDr. Mirka Šváchová 2.A Mgr. Kateřina Jandejsková, 2.B Mgr. Jana Fistrová, 3.A Mgr. Hana Cigánková, 3.B Mgr. Dana Koldinská, 4.A Mgr. Iva Harvalíková, 4.B Mgr. Vladislava Kuboňová, 5.A Mgr. Eliška Horálková , 5.B Mgr. Marie Pincová, na prvním stupni dobírá hodiny Mgr. Dana Míková, 6.A Mgr. Andrea Nováková, 6.B Mgr. Lenka Slabyhoudková, 7.A Mgr. Klára Švejdová, 7.B Mgr. Ivana Černá, 8.A Mgr. Jan Švácha, 8.B Mgr. Štěpánka Andraschková, 9.A Mgr. Milan Mík, 9.B Mgr. Marie Havlíková. Další učitelé bez třídnictví: Mgr. Andrea Jílková, Mgr. Pavlína Pavlíková, Mgr. Hana Klodnerová, Mgr. Jaroslav Šiman. Ve školní družině se budou o děti starat paní vychovatelky: Jitka Vršníková, Petra Andraschková a v odpolední družině ve třetím oddělení Pavla Hauptová. 
I v tomto školním roce se nám podařilo zajistit do třetích tříd asistenta pedagoga, který jim bude pomáhat. Psychologické pracoviště povede jako v loňském roce PhDr. Alena Wágnerová. Výchovným poradcem a koordinátorem sociálně-patologických jevů na naší škole je Mgr. Ivana Černá. Školní vzdělávací program mají na starosti koordinátorky Mgr. Lenka Slabyhoudková a Mgr. Marie Pincová. Mgr. Jaroslav Šiman je koordinátorem přes výpočetní techniku.
V naší škole je 367 žáků, z toho na prvním stupni 207 a na druhém 160. V prvních třídách je 35 dětí. Školní družinu navštěvuje ve třech odděleních více než 70 žáků prvního stupně. 
Zápis do 1. třídy se uskuteční 20. a 21. Ledna 2012, konzultace s rodiči budoucích prvňáčků proběhne 3. Června 2012. Školní vzdělávací program je nyní v páté třídě. Plavecký výcvik bude probíhat pro 3., 4., 5. ročníky. Opět plánujeme zajistit lyžařský výcvik v Českých Žlebech pro sedmé ročníky a nově také pro první stupeň. Pro osmé třídy připravujeme turistický kurz. Na počátku prosince se budou konat vánoční trhy. V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu „Respektující žákovský parlament“, začíná nově pracovat školní parlament. Oslavíme Den Země. Budeme pokračovat ve spolupráci s partnerskými školami na Slovensku v Prievidzi a s německou Základní školou v Röhrnbachu. Bude samozřejmě probíhat spousta jiných soutěží, akcí, které máme naplánovány na tento školní rok.
Telefon do školy je 388333162, telefon ředitele Mgr. Petra Horálka: 388333292, mobil: 724212048, mobil zástupce Mgr. Lumíra Vozábala: 606442931, školní jídelna 388333332, mobil 721843550, webové stránky školy jsou www.zsvolary.cz. 
Rád bych popřál všem, kterých se život ve škole týká, hodně úspěchů a klidu pro studium a práci. Za vedení školy 
                                                                                                                             Petr Horálek.
 

úřední e-deska

úřední e-deska

eduroam

školní program

školní časopis

žákovský parlament

CEDU

to jsme my

to jsme my

další fotografie

Masopust ve školní družině

Bubnujeme… 

Výstava cukroví

Workshop redakcí školních časopisů – Dům čtení Praha

Vánoční den

Módní přehlídka

Týden knihoven – Městská knihovna Volary

Výchovný pořad Zayferus


Poděkování všem učitelům

Školní lehkoatletická olympiáda na II.stupni

Školní lehkoatletická olympiáda na I.stupni

Loučení tříd 9.A a 9.B se základní školou

Loučení třídy 5.A se svou třídní učitelkou Mirkou Gajdošovou

Když je tma…

Divadlo žije!

Líto v 1.A

Poslední den 1.pololetí

Školní kolo
Olympiády z Čj

Malování na hrnky, placky a hedvábí

Dravci

Vernisáž

Výlet do Planetária

Jihočeský zvonek
Jihočeský zvonek
Ve zvířecí kůži
Ve zvířecí kůži
Netradičně velikonoční trhy
Netradičně velikonoční trhy
Loučení devátých ročníků'
Loučení devátých ročníků
Berousek
Berousek
Výlet Prášily
Výlet Prášily
Naučný pořad třicetiletá válka
Naučný pořad třicetiletá válka
Letecká fota
Letecká fota
Výlet do Prachatic
Výlet do Prachatic
Fotosoutěž
Fotosoutěž