naše škola

to jsme my

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní jídelna
dokumenty
rozvrhy
poradenské pracoviště
kariérní poradenství
žákovský parlament
pěvecký sbor učitelů
akce + fotogalerie
výzdoba školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek
prohlášení provozovatele webových stránek

naše město

Kvalitní školní časopis

Britské centrum JU

OPVV, iROP
 

fotogalerie - 2010/2011


Ekologická výchova s Národním parkem Šumava

V lednu letošního roku podepsala naše škola dohodu o spolupráci s Národním parkem Šumava. Jedním z důvodů bylo lepší využití výukových programů, které nabízejí střediska environmentální výchovy NPŠ. Využívání SEV ve Stožci je stále složitější vzhledem ke stoupajícímu zájmu škol z celého regionu. Středisko ve Vimperku nabídlo možnost konání výukových programů přímo ve škole nebo v jejím okolí. Od února do června naše škola odebrala celkem 16 programů, ve kterých se děti I.stupně školy seznámili se životem v lese, na louce či kolem vody. Hravou formou a s použitím netradičních pomůcek se žáci seznamovali nejenom s typickými druhy šumavských organismů, ale učili se chápat vztahy mezi organismy a prostředím, tolik důležité pro zachování rozmanitosti nejen šumavské přírody. Čtvrťáci za svými programy také vyjeli do Černého Kříže respektive na Soumarský most. Ani žáci II. stupně školy nepřišli zkrátka. Nejprve bylo v 8.ročníku obohaceno učivo přírodopisu programem Savci Šumavy a poslední program školního roku využili šesťáci k doplnění znalostí o životě v půdě. Zjišťovali pH půdy, sledovali vznik půdní eroze a pomocí lupy sledovali půdní živočichy. Z každého programu si děti odnesly pracovní list k danému tématu a drobný dárek. Škola pak obdržela za odebrání zmíněného počtu programů sadu pomůcek pro přírodovědnou výuku. SEV z Vimperku také pomohlo při realizaci Dne Země v naší škole zapůjčením některých pomůcek. Děkujeme pracovníkům SEV Vimperk za pestré a hravé obohacení přírodovědné výuky a dále děkujeme vedení NPŠ, že podporuje tuto velice záslužnou činnost svých pracovníků.
                                                                                                                  Mgr. Lumír Vozábal
                                                                                                                  zástupce ředitele ZŠ 
 

úřední e-deska

úřední e-deska

eduroam

školní program

školní časopis

žákovský parlament

CEDU

to jsme my

to jsme my

další fotografie

Masopust ve školní družině

Bubnujeme… 

Výstava cukroví

Workshop redakcí školních časopisů – Dům čtení Praha

Vánoční den

Módní přehlídka

Týden knihoven – Městská knihovna Volary

Výchovný pořad Zayferus


Poděkování všem učitelům

Školní lehkoatletická olympiáda na II.stupni

Školní lehkoatletická olympiáda na I.stupni

Loučení tříd 9.A a 9.B se základní školou

Loučení třídy 5.A se svou třídní učitelkou Mirkou Gajdošovou

Když je tma…

Divadlo žije!

Líto v 1.A

Poslední den 1.pololetí

Školní kolo
Olympiády z Čj

Malování na hrnky, placky a hedvábí

Dravci

Vernisáž

Výlet do Planetária

Jihočeský zvonek
Jihočeský zvonek
Ve zvířecí kůži
Ve zvířecí kůži
Netradičně velikonoční trhy
Netradičně velikonoční trhy
Loučení devátých ročníků'
Loučení devátých ročníků
Berousek
Berousek
Výlet Prášily
Výlet Prášily
Naučný pořad třicetiletá válka
Naučný pořad třicetiletá válka
Letecká fota
Letecká fota
Výlet do Prachatic
Výlet do Prachatic
Fotosoutěž
Fotosoutěž