naše škola

to jsme my

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní jídelna
dokumenty
rozvrhy
poradenské pracoviště
kariérní poradenství
žákovský parlament
pěvecký sbor učitelů
akce + fotogalerie
výzdoba školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek
prohlášení provozovatele webových stránek

naše město

Kvalitní školní časopis

Britské centrum JU

OPVV, iROP
 

fotogalerie - 2010/2011


Příroda v lidové písni

V dubnu - měsíci lesů a ptactva - připravila paní učitelka Mgr. Dana Koldinská pro obě druhé třídy Základní školy dvouhodinovou projektovou hodinu z Hudební výchovy s názvem " Příroda v lidové písni ". Děti si nejdříve společně zazpívaly, vyhledávaly lidové písně podle hádanek o zvířatech a přitom si zopakovaly učivo z prvouky, např. jarní květiny či domácí zvířata. V další části projektu plnily jednotlivé pracovní skupiny nejrůznější tematické úkoly z hudební teorie, prezentovaly na pracovních listech znalost písňových textů. Odbornou pomoc na jednotlivých stanovištích dětem poskytli starší spolužáci ze 6.B - V Andraschko, L. Svintek, J. Juráš a paní učitelky Mgr. Hana Cigánková, Pavla Hauptová, která navíc pořídila bohatou fotodokumentaci.
Lidová píseň je předpokladem a základem pro rozvoj hudebního vzdělání každého člověka. Žáci lidové písně dovedli zpívat a uvědomili si jejich zpěvnost a melodičnost . Naučili se pracovat s textem i melodií v notovém záznamu, který se tak určitě stane pro mnohé srozumitelnější. 
                                                                                   Mgr. Hana Cigánková a Mgr. Dana Koldinská
 

úřední e-deska

úřední e-deska

eduroam

školní program

školní časopis

žákovský parlament

CEDU

to jsme my

to jsme my

další fotografie

Masopust ve školní družině

Bubnujeme… 

Výstava cukroví

Workshop redakcí školních časopisů – Dům čtení Praha

Vánoční den

Módní přehlídka

Týden knihoven – Městská knihovna Volary

Výchovný pořad Zayferus


Poděkování všem učitelům

Školní lehkoatletická olympiáda na II.stupni

Školní lehkoatletická olympiáda na I.stupni

Loučení tříd 9.A a 9.B se základní školou

Loučení třídy 5.A se svou třídní učitelkou Mirkou Gajdošovou

Když je tma…

Divadlo žije!

Líto v 1.A

Poslední den 1.pololetí

Školní kolo
Olympiády z Čj

Malování na hrnky, placky a hedvábí

Dravci

Vernisáž

Výlet do Planetária

Jihočeský zvonek
Jihočeský zvonek
Ve zvířecí kůži
Ve zvířecí kůži
Netradičně velikonoční trhy
Netradičně velikonoční trhy
Loučení devátých ročníků'
Loučení devátých ročníků
Berousek
Berousek
Výlet Prášily
Výlet Prášily
Naučný pořad třicetiletá válka
Naučný pořad třicetiletá válka
Letecká fota
Letecká fota
Výlet do Prachatic
Výlet do Prachatic
Fotosoutěž
Fotosoutěž