naše škola

to jsme my

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní jídelna
dokumenty
rozvrhy
poradenské pracoviště
kariérní poradenství
žákovský parlament
pěvecký sbor učitelů
akce + fotogalerie
výzdoba školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek
prohlášení provozovatele webových stránek

naše město

Kvalitní školní časopis

Britské centrum JU

OPVV, iROP
 

fotogalerie - 2010/2011


Masopustní veselí ve škole

Dne 8. 3. 2011 pořádala školní družina v průběhu dopoledního vyučování masopust a odpoledne karneval.
Děti ze školní družiny si se svými vychovatelkami připravily společný masopustní program plný písniček, básniček a povídání o tradicích masopustu. Tento program předvedly ostatním dětem i dospělákům z celé školy. Masopustní průvod (69 dětí a 3 vychovatelky) hezkých a zajímavých masek navštívil všech 18 tříd, děti z praktické školy, vedení školy, paní kuchařky a uklízečky i pana školníka. A protože k masopustu patří nejen zábava, ale i dobré jídlo, každý z dětí a dospělých dostal koblížek.
Masopust jsme završili odpoledním karnevalem školní družiny, kde si děti zatančily, zasoutěžily a nechyběla ani sladká odměna.
Děkujeme Pekárně Šumava Volary za to, že nám upekla voňavé koblížky. Též děkujeme rodičům za krásné masky, které pro děti připravili, a dětem za společně prožitý veselý a milý den.
Tato akce se vydařila a naším přáním je, abychom se opět za rok „pospolu“ setkali, jak se zpívá v jedné masopustní písničce:
„Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu.
Proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali poznovu.
V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli pospolu.
Dříve než se rozejdem, ještě sobě zapějem poznovu.“
                                                                                         Jitka Vršníková a Petra Andraschková
                                                                                                       vychovatelky ŠD
 

úřední e-deska

úřední e-deska

eduroam

školní program

školní časopis

žákovský parlament

CEDU

to jsme my

to jsme my

další fotografie

Masopust ve školní družině

Bubnujeme… 

Výstava cukroví

Workshop redakcí školních časopisů – Dům čtení Praha

Vánoční den

Módní přehlídka

Týden knihoven – Městská knihovna Volary

Výchovný pořad Zayferus


Poděkování všem učitelům

Školní lehkoatletická olympiáda na II.stupni

Školní lehkoatletická olympiáda na I.stupni

Loučení tříd 9.A a 9.B se základní školou

Loučení třídy 5.A se svou třídní učitelkou Mirkou Gajdošovou

Když je tma…

Divadlo žije!

Líto v 1.A

Poslední den 1.pololetí

Školní kolo
Olympiády z Čj

Malování na hrnky, placky a hedvábí

Dravci

Vernisáž

Výlet do Planetária

Jihočeský zvonek
Jihočeský zvonek
Ve zvířecí kůži
Ve zvířecí kůži
Netradičně velikonoční trhy
Netradičně velikonoční trhy
Loučení devátých ročníků'
Loučení devátých ročníků
Berousek
Berousek
Výlet Prášily
Výlet Prášily
Naučný pořad třicetiletá válka
Naučný pořad třicetiletá válka
Letecká fota
Letecká fota
Výlet do Prachatic
Výlet do Prachatic
Fotosoutěž
Fotosoutěž