naše škola

to jsme my

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní jídelna
dokumenty
rozvrhy
poradenské pracoviště
kariérní poradenství
žákovský parlament
pěvecký sbor učitelů
akce + fotogalerie
výzdoba školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek
prohlášení provozovatele webových stránek

naše město

Kvalitní školní časopis

Britské centrum JU

OPVV, iROP
 

fotogalerie - 2010/2011


Národní park Šumava a ekologická výchova ve škole

Ve čtvrtek 20.1.2011 jsme měli program Rysík. Stál jen 20 Kč, ale zato jsme se hodně poučili. Nejdřív jsme zařazovali živočichy na savce, obojživelníky, plazy atd. Pak jsme dávali k sobě živočicha ( např. lišku) a jeho potravu ( např. mršiny). Dále jsme spojovali místo kde žije (např. les) a živočicha (např. jelen). Dále jsme hráli zajímavou hru, která se jmenovala Na srnky a rysa a velice nás bavila. Srnky musely přeskakovat kořeny stromů, což byly barevné podsedáky), sbírat potravu což byly žínky a rys nás musel chytat podle jeho cesty. Pak jsme poslouchali velmi zajímavé zvuky z rádia. Nejdříve zvuky ptáků a pak byl zajímavý křik lišky a vydry.Dále jsme ukončili program a pan Čtvrtník nás odměnil pastelkou a barevnými pracovními listy. Aneta Ďibďáková, 5.A
Dne 27.1.2011 jsme měli výchovný program Vydrýsek. Povídali jsme si o vodě.Provázela nás paní Martina Volfová. Rozdala nám modré proužky a potom jsme si vytvářeli déšť.Pak nám paní učitelka rozdala puzzle a na nich byly ryby, vydry a ptáci. Když jsme měli puzzle poskládány, tak nám paní učitelka rozdala kartičky, kde byly obrázky vývoje obojživelníků. Každému pak dala tužku jako dárek. Moc se mi to líbilo. Tereza Petrášková 4.A
Toto jsou reakce žáků 4.A a 5.A na jedny z prvních programových akcí střediska ekologické výchovy při Správě Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava v naší škole. Na základě Dohody o spolupráci mezi Správou NPŠ a Základní školou ve Volarech bude realizováno do konce školního roku celkem 15 programů. Osmáci se seznámili se savci Šumavy, prvňáčci poznávali ptačí život . Součástí dohody je též pomoc pracovníků SEV při některých akcích školy (Den Země) nebo při společných akcích s partnerskou školou v německém Rohrnbachu, se zaměřením na ekologickou výchovu.
                                                                                                                 Mgr.Lumír Vozábal 


 

úřední e-deska

úřední e-deska

eduroam

školní program

školní časopis

žákovský parlament

CEDU

to jsme my

to jsme my

další fotografie

Masopust ve školní družině

Bubnujeme… 

Výstava cukroví

Workshop redakcí školních časopisů – Dům čtení Praha

Vánoční den

Módní přehlídka

Týden knihoven – Městská knihovna Volary

Výchovný pořad Zayferus


Poděkování všem učitelům

Školní lehkoatletická olympiáda na II.stupni

Školní lehkoatletická olympiáda na I.stupni

Loučení tříd 9.A a 9.B se základní školou

Loučení třídy 5.A se svou třídní učitelkou Mirkou Gajdošovou

Když je tma…

Divadlo žije!

Líto v 1.A

Poslední den 1.pololetí

Školní kolo
Olympiády z Čj

Malování na hrnky, placky a hedvábí

Dravci

Vernisáž

Výlet do Planetária

Jihočeský zvonek
Jihočeský zvonek
Ve zvířecí kůži
Ve zvířecí kůži
Netradičně velikonoční trhy
Netradičně velikonoční trhy
Loučení devátých ročníků'
Loučení devátých ročníků
Berousek
Berousek
Výlet Prášily
Výlet Prášily
Naučný pořad třicetiletá válka
Naučný pořad třicetiletá válka
Letecká fota
Letecká fota
Výlet do Prachatic
Výlet do Prachatic
Fotosoutěž
Fotosoutěž