naše škola

to jsme my

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní jídelna
dokumenty
rozvrhy
poradenské pracoviště
kariérní poradenství
žákovský parlament
pěvecký sbor učitelů
akce + fotogalerie
výzdoba školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek
prohlášení provozovatele webových stránek

naše město

Kvalitní školní časopis

Britské centrum JU

OPVV, iROP
 

fotogalerie - 2010/2011


Adaptační kurz

Přestup na 2. stupeň základní školy bývá pro žáky spojen s mnoha změnami – nový třídní učitel, nové předměty, střídání vyučujících v jednotlivých předmětech, někdy i změna kolektivu. Nejnadanější žáci odchází na gymnázia, přichází noví spolužáci ze spádových vesnických malotřídek. Všechny tyto změny nás vedly k rozhodnutí uspořádat pro žáky 6.A vícedenní adaptační kurz, kde by měly možnost lépe se vzájemně poznat a také nastartovat novou část svého školního života s novým třídním učitelem.
Vyjeli jsme odpoledne ve čtvrtek 21.10. do Kovářova na ubytovnu. Ta asi zprvu někoho překvapila, ale velice rychle si všichni zvykli na prostředí i pravidla pobytu. Součástí programu byly různé hry podněcující vzájemné poznávání, spolupráci mezi sebou, nastavení pravidel do dalšího společného života ve škole i při mimoškolních činnostech. Po úvodním představování jsme „soupeřili“ o sušenky, potom řešili společné skládání čtverců, aniž kdo mohl promluvit a mnoho dalšího. Před večerkou jsme ještě stihli malou procházku do mrazivé téměř úplňkové noci. Tím se bohužel většina účastníků místo únavy spíše probudila, takže jsme usínali až do pozdních ranních hodin. – To se dalo čekat.
Druhý den probíhal podle plánu. Po programu venku, který měl prověřit naši zdatnost a schopnost pracovat společně, jsme se pokusili stanovit si práva, která by neměla být v naší třídě nikomu upírána. Povedlo se, a už jsme museli honem chystat společný oběd, uklízet pokoje a v rychlém tempu spěchat na autobus. Ten nás poměrně znavené, ale myslím spokojené, dovezl k vlaku. Tím jsme se dopravili až do Volar. Z mého pohledu se kurz vydařil, splnil předpokládaná očekávání a ukázal, jak se děti přirozeně projevují v mnoha situacích, které přináší život. (Budu se těšit na další podobné výjezdy a šesťákům přeji úspěšné další úspěšné roky v naší škole.)
                                                                                                              Klára Švejdová – tř. uč.
 

úřední e-deska

úřední e-deska

eduroam

školní program

školní časopis

žákovský parlament

CEDU

to jsme my

to jsme my

další fotografie

Masopust ve školní družině

Bubnujeme… 

Výstava cukroví

Workshop redakcí školních časopisů – Dům čtení Praha

Vánoční den

Módní přehlídka

Týden knihoven – Městská knihovna Volary

Výchovný pořad Zayferus


Poděkování všem učitelům

Školní lehkoatletická olympiáda na II.stupni

Školní lehkoatletická olympiáda na I.stupni

Loučení tříd 9.A a 9.B se základní školou

Loučení třídy 5.A se svou třídní učitelkou Mirkou Gajdošovou

Když je tma…

Divadlo žije!

Líto v 1.A

Poslední den 1.pololetí

Školní kolo
Olympiády z Čj

Malování na hrnky, placky a hedvábí

Dravci

Vernisáž

Výlet do Planetária

Jihočeský zvonek
Jihočeský zvonek
Ve zvířecí kůži
Ve zvířecí kůži
Netradičně velikonoční trhy
Netradičně velikonoční trhy
Loučení devátých ročníků'
Loučení devátých ročníků
Berousek
Berousek
Výlet Prášily
Výlet Prášily
Naučný pořad třicetiletá válka
Naučný pořad třicetiletá válka
Letecká fota
Letecká fota
Výlet do Prachatic
Výlet do Prachatic
Fotosoutěž
Fotosoutěž