naše škola

to jsme my

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní jídelna
dokumenty
rozvrhy
poradenské pracoviště
kariérní poradenství
žákovský parlament
pěvecký sbor učitelů
akce + fotogalerie
výzdoba školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek
prohlášení provozovatele webových stránek

naše město

Kvalitní školní časopis

Britské centrum JU

OPVV, iROP
 

fotogalerie - 2010/2011


Spolupráce škol pokračuje

Po červnovém seznamovacím setkání žáků volarské ZŠ a partnerské školy z Röhrnbachu na Mechovém potoce se začátkem října uskutečnila další společná akce.
Záštitu nad ní převzal Úřad práce z Pasova a setkání bylo v rámci Eures projektu tentokrát zaměřeno na volbu povolání žáků 9. ročníků. Podmínkou bylo navštívit firmu, která má svoji působnost jak na území SRN, tak i v ČR. Paní Christine Reitberger M.A., organizátorka celé akce, vybrala firmu Bachl. 15 deváťáků z Röhrnbachu a 19 z Volar navštívili společně se svými třídními učiteli - Martinem Reitbergrem a Lenkou Slabyhoudkovou dva podniky této firmy ve SRN – v Röhrnbachu a Freyungu a v odpoledních hodinách závod v Bohumilicích.
Setkání se v průběhu dne účastnila celá řada významných osob. Pan majitel Bachl nás ráno přivítal ve své firmě v Röhrnbachu a jeho dcera paní Bachlová, vedoucí personálního oddělení, s námi absolvovala celý den. Přítomen byl pan starosta Röhrnbachu, ředitel školy pan Fuchs, řed. úřadu práce z Pasova, pracovnice, která pomáhá něm. žákům s výběrem povolání, za Úřad práce v Českých Budějovicích Eures poradce Ing. Šimánek , zástupce řed. ÚP z Prachatic, redaktorka pasovského tisku a řada dalších.
Ve všech třech závodech měli žáci možnost prohlédnout si výrobní haly, odborný výklad o jednotlivých profesích probíhal v německém jazyce. Do češtiny tlumočila paní Christine a společně s p. uč. Janem Šváchou vysvětlovali v Röhrnbachu výrobní postupy v betonářství, jak pracují stroje, které vyrábí betonovou dlažbu, co všechno je potřeba do konstrukcí na stavby velkoobchodů, jak se vyrábí a leští mramorové desky a mnoho dalších zajímavých věcí. Seznámili žáky s 5 povoláními, ve kterých mohou žáci ve firmě získat kvalifikaci. Ve Freyungu viděli zpracování umělých hmot a kaučuku, recyklaci plastů a výrobu barevných fólií a tepelných izolací. V odpoledních hodinách jsme společně navštívili nedaleké Bohumilice, kde se firma také zabývá obalovou technikou a výrobou oken a dveří. 
V průběhu celodenní exkurze byli žáci také seznámeni s rozdílnými školskými vzdělávacími systémy obou zemí. O českém školství a jeho reformách hovořil PaedDr. Světlík, zást. řed. SOU strojírenského z Plzně, který konstatoval menší zájem našich uchazečů o učňovské obory, systém duálního německého školství vysvětlila našim žákům paní Christine. 
Nejen při společném obědě, ale i v autobuse navazovali žáci další kontakty, snažili se o vzájemnou komunikaci, došlo k fotografování a další výměně e- mailových adres, žáci se znovu v praxi utvrdili v tom, že znalost cizího jazyka je v dnešní době nezbytná a může jim do budoucna otevřít nové možnosti. 
V závěru exkurze zpovídala paní redaktorka naše žáky, ptala se jich na dojmy z celého dne i na jejich volbu povolání. Mnozí ještě nemají úplně jasné představy, a tak jim i tato exkurze může v jejich rozhodování pomoci. 
Poděkování za perfektní organizaci celé akce, příjemně a zároveň smysluplně strávený den patří paní Christine a Martinovi Reitbergerovým, panu Bachlovi a paní Bachlové, kteří se s námi v Bohumilicích rozloučili a všem, kteří se o nás celý den velmi srdečně starali. 
                                                           S žáky 9.B tř. sepsala Mgr. Lenka Slabyhoudková, tříd.učitelka
 

úřední e-deska

úřední e-deska

eduroam

školní program

školní časopis

žákovský parlament

CEDU

to jsme my

to jsme my

další fotografie

Masopust ve školní družině

Bubnujeme… 

Výstava cukroví

Workshop redakcí školních časopisů – Dům čtení Praha

Vánoční den

Módní přehlídka

Týden knihoven – Městská knihovna Volary

Výchovný pořad Zayferus


Poděkování všem učitelům

Školní lehkoatletická olympiáda na II.stupni

Školní lehkoatletická olympiáda na I.stupni

Loučení tříd 9.A a 9.B se základní školou

Loučení třídy 5.A se svou třídní učitelkou Mirkou Gajdošovou

Když je tma…

Divadlo žije!

Líto v 1.A

Poslední den 1.pololetí

Školní kolo
Olympiády z Čj

Malování na hrnky, placky a hedvábí

Dravci

Vernisáž

Výlet do Planetária

Jihočeský zvonek
Jihočeský zvonek
Ve zvířecí kůži
Ve zvířecí kůži
Netradičně velikonoční trhy
Netradičně velikonoční trhy
Loučení devátých ročníků'
Loučení devátých ročníků
Berousek
Berousek
Výlet Prášily
Výlet Prášily
Naučný pořad třicetiletá válka
Naučný pořad třicetiletá válka
Letecká fota
Letecká fota
Výlet do Prachatic
Výlet do Prachatic
Fotosoutěž
Fotosoutěž