naše škola

to jsme my

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní jídelna
dokumenty
rozvrhy
poradenské pracoviště
kariérní poradenství
žákovský parlament
pěvecký sbor učitelů
akce + fotogalerie
výzdoba školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek
prohlášení provozovatele webových stránek

naše město

Kvalitní školní časopis

Britské centrum JU

OPVV, iROP
 

fotogalerie - 2010/2011


Začátek školního roku 2010-11

Slavnostní zahájení nového školního roku 1. září byl historický. Všichni žáci a učitelé se poprvé sešli v tělocvičně budovy ZŠ U Nádraží. Tohoto slavnostního setkání se také zúčastnili rodiče, zástupci tisku a kabelové televize. Všechny děti z prvního stupně čekaly v prvním patře nové třídy a dvě učebny školní družiny. V naší škole jsme také přivítali nové žáky, kteří dojíždějí z Lenory, Stožce a Nové Pece. Prvňáčky přišla tradičně přivítat paní starostka Martina Pospíšilová a pan místostarosta Robert Pročka. Paní starostka popřála dětem, aby je v nové budově provázelo jenom to dobré a aby byly ve škole šťastné a spokojené. 
Třídní učitelé jednotlivých tříd jsou:1.A Mgr. Kateřina Jandejsková, 1.B Mgr. Dana Míková, 2.A Mgr. Hana Cigánková, 2.B Mgr. Dana Koldinská, 3.A Mgr. Iva Harvalíková, 3.B Mgr. Vladislava Kuboňová, 4.A Mgr. Eliška Horálková , 4.B Mgr. Marie Pincová, 5.A Miroslava Gajdošová, 5.B PaedDr. Mirka Šváchová, na prvním stupni dobírá hodiny Mgr. Jana Fistrová, 6.B Mgr. Ivana Černá, 7.A Mgr. Jan Švácha, 7.B Mgr. Štěpánka Andraschková, 8.A Mgr. Milan Mík, 8.B Mgr. Marie Havlíková, 9.A Mgr. Pavlína Pavlíková, 9.B Mgr. Lenka Slabyhoudková, Další učitelé bez třídnictví: Mgr. Andrea Jílková, Mgr. Elen Soualmia, Mgr. Jaroslav Šiman. Ve školní družině se budou o děti starat paní vychovatelky: Jitka Vršníková ,Petra Andraschková a v odpolední družině ve třetím oddělení Pavla Hauptová. 
I v tomto školním roce se nám podařilo zajistit do druhých tříd asistenta pedagoga, který jim bude pomáhat. Psychologické pracoviště povede jako v loňském roce PhDr. Alena Wágnerová. Výchovným poradcem a koordinátorem sociálně patologických jevů na naší škole je Mgr. Ivana Černá. Školní vzdělávací program mají na starosti koordinátorky Mgr. Lenka Slabyhoudková a Mgr. Marie Pincová. Mgr. Jaroslav Šiman je koordinátorem přes výpočetní techniku.
V naší škole je 366 žáků, z toho na prvním stupni 205 a na druhém 161. V prvních třídách je 45 dětí. Školní družinu navštěvuje ve třech odděleních více než 70 žáků prvního stupně. 
Zápis do 1. třídy se uskuteční ve druhé polovině ledna, konzultace s rodiči budoucích prvňáčků proběhne na počátku června. Školní vzdělávací program je nyní ve čtvrté a deváté třídě. Plavecký výcvik bude probíhat pro 3., 4., 5. ročníky. Opět se nám podařilo zajistit lyžařský výcvik v Českých Žlebech pro sedmé ročníky a pro osmé ročníky připravujeme turistický kurz. Na počátku prosince se budou konat vánoční trhy. V tomto školním roce začínáme pracovat na přípravě 30. výročí existence nové budovy základní školy, které budeme slavit v roce 2011. 22.4.2011 oslavíme Den Země. Budeme pokračovat ve spolupráci s partnerskými školami na Slovensku v Prievidzi a německou Základní školou v Röhrnbachu. Bude samozřejmě probíhat spousta jiných soutěží, akcí, které máme naplánovány na tento školní rok.
Telefon do školy je 388333162, telefon ředitele Mgr. Petra Horálka: 388333292, mobil: 724212048, mobil zástupce Mgr. Lumíra Vozábala: 606442931, školní jídelna 388333332, mobil 721843550, webové stránky školy jsou www.zsvolary.cz. 
Vážení rodiče a spoluobčané, sloučení základní školy do jedné budovy se uskutečnilo za pět minut dvanáct. Vzhledem k současným ekonomickým škrtům a úsporným opatřením ministerstva školství se ukazuje, že pokud bychom budovy nesloučily, museli bychom minimálně v jednom ročníku dvě třídy sloučit a tím navýšit počet žáků na 36 ve třídě. Zároveň bychom museli propustit 2 učitele. Kvalita výuky v tak početné třídě by samozřejmě byla nesrovnatelně horší. Peníze na platy zaměstnanců se odvíjejí podle počtu žáků a ministerstvo školství nezajímá, že máme dvě budovy a tedy o dvě uklízečky navíc. 
Na závěr chci moc poděkovat za obrovské úsilí všech zaměstnanců při stěhování a přípravě nových prostor pro první stupeň. 
Rád bych popřál všem, kterých se život ve škole týká hodně úspěchů a klidu pro studium a práci. 

                                                                                                             Za vedení školy 
                                                                                                             Petr Horálek.
 

úřední e-deska

úřední e-deska

eduroam

školní program

školní časopis

žákovský parlament

CEDU

to jsme my

to jsme my

další fotografie

Masopust ve školní družině

Bubnujeme… 

Výstava cukroví

Workshop redakcí školních časopisů – Dům čtení Praha

Vánoční den

Módní přehlídka

Týden knihoven – Městská knihovna Volary

Výchovný pořad Zayferus


Poděkování všem učitelům

Školní lehkoatletická olympiáda na II.stupni

Školní lehkoatletická olympiáda na I.stupni

Loučení tříd 9.A a 9.B se základní školou

Loučení třídy 5.A se svou třídní učitelkou Mirkou Gajdošovou

Když je tma…

Divadlo žije!

Líto v 1.A

Poslední den 1.pololetí

Školní kolo
Olympiády z Čj

Malování na hrnky, placky a hedvábí

Dravci

Vernisáž

Výlet do Planetária

Jihočeský zvonek
Jihočeský zvonek
Ve zvířecí kůži
Ve zvířecí kůži
Netradičně velikonoční trhy
Netradičně velikonoční trhy
Loučení devátých ročníků'
Loučení devátých ročníků
Berousek
Berousek
Výlet Prášily
Výlet Prášily
Naučný pořad třicetiletá válka
Naučný pořad třicetiletá válka
Letecká fota
Letecká fota
Výlet do Prachatic
Výlet do Prachatic
Fotosoutěž
Fotosoutěž